0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds
{{$t("Scan and Share")}}
{{$t("Scan the qr to open and share in mobile, or")}} {{$t("Click Here")}} {{$t("to copy the shareable link")}} http://t2u.asia/e/10528

Event {{$t("Expired")}}
Kolej Profesional MARA Seri Iskandar, Perak
Kolej Profesional MARA Seri Iskandar, Jalan Bandar U 1, Bandar Seri Iskandar, 31750 Seri Iskandar, Perak, Malaysia

{{$t("More info on this event")}}

Details

SERI ISKANDAR FUN RUN 2018 is coming real soon!
What are the highlights?

1. A finisher's medal for all runners!

2. Brooks T-shirt for all runners!

3. RM160 Brooks Voucher for all runners!

4. RM2000 Lucky Draw Brooks product.

5. PRIZES (for 10 earlier finisher for all categories except fun run) !

6. FOOD TRUCK Carnival with a lot of competition games at FIT SERI ISKANDAR 2018!

7. Indulge in refreshing environment of Seri Iskandar

Location

Kolej Profesional MARA Seri Iskandar, Perak
Kolej Profesional MARA Seri Iskandar, Jalan Bandar U 1, Bandar Seri Iskandar, 31750 Seri Iskandar, Perak, Malaysia

{{$t("Terms and Conditions")}}

Syarat-syarat & Peraturan


1.       Pengambilan barang larian

Tarikh    : 2 Mac 2018      

Masa     : 10am – 10pm

Tempat :Bilik Seri Meranti, KPM Seri Iskandar


Dokumen yang perlu dibawa

a.       Kad pengenalan/passport/dokumen pengenalan diri

b.      E-Ticket bayaran untuk pengesahan penyertaan


2.       Peserta perlu melengkapkan borang penyertaan yang rasmi dengan benar, tepat dan terkini untuk mengambil bahagian dalam larian ini.


3.       Maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap akan menyebabkan peserta hilang kelayakan dan sekatan daripada melibatkan diri dalam larian ini tanpa pemulangan bayaran daripada pihak penganjur.


4.       Penamat larian  : Larian tamat secara rasmi selepas 4 JAM pertandingan bermula


5.       Setiap peserta akan diberi Running Kit daripada pihak penganjur.


6.       Nombor Larian

a.       Semua peserta akan diberikan 1 helai kain yang bercetak iaitu nombor larian dan perlu dilekatkan di dada peserta.

b.      Semasa larian, semua peserta dikehendaki memakai nombor yang telah diberikan

c.       Peserta yang tidak memakai nombor larian yang telah diberikan, akan terbatal penyertaannya.

d.      Pertukaran nombor larian adalah tidak dibenarkan dan sebarang penggantian peserta perlu mendapat persetujuan daripada pihak penganjur dan mereka tidak layak untuk menerima sebarang hadiah mahupun kelayakan yang lain serta harus menganggap sebarang risiko itu daripada perbelanjaan mereka sendiri.


7.       Pampasan peserta

a.       Langkah – langkah keselamatan bagi setiap peserta adalah di bawah tanggungan sendiri, sebarang kecederaan peserta semasa latihan atau semasa larian sedang berlangsung adalah tanggungjawab peserta sendiri.

b.      Peserta digalakkan untuk membuat pemeriksaan kesihatan atau berunding dengan perunding kesihatan sebelum menyertai larian ini.


8.       Masalah Kesihatan

a.       Mana - mana peserta berdaftar dan mempunyai masalah kesihatan semasa hari kejadian akan dikecualikan daripada larian.

b.      Peserta yang sakit/tercedera semasa larian akan dihantar ke mana – mana pusat kesihatan yang terdekat. Kos perubatan adalah tanggungjawab peserta sendiri.


9.       Insurans peserta

a.       Seri Iskandar FUN RUN 2018 tidak akan melindungi peserta dari segi insuran liability awam dan insuran kemalangan diri.

b.      Segala risiko dan kemalangan yang membabitkan peserta dalam larian ini adalah tanggungjawab peserta sendiri. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab atas segala kerugian yang membabitkan kecederaan tubuh badan, kerosakan harta benda sama ada yang peribadi atau awam, atau apa – apa masalah yang timbul semasa program ini

c.       Peserta disyorkan untuk mempunyai insuran kemalangan peribadi atau insuran kesihatan dalam program ini.


10.   Hak Sebagai Penganjur

a.       Untuk mengehadkan atau menambah atau menolak penyertaan.

b.      Jika terdapat kesamaran dalam mana-mana peruntukan, penganjur hendaklah menjadi pihak yang berkuasa untuk mentafsir dan melakukan, pihak penganjur akan mengambil kira kepentingan semua peserta yang terlibat.

c.       Sekiranya program ini telah dibatalkan atas sebab – sebab tertentu, iaitu berlakunya kejadian yang tidak dapat dikawal daripada pihak penganjur yang boleh menyebabkan program ini tidak selamat untuk diadakan, maka pihak penganjur tidak akan memulangkan segala yuran penyertaan dan lain – lain perkara yang telah diberikan tidak perlu dipulangkan kepada penganjur melainkan pihak penganjur merasakan tuntutan yang dilakukan berpadanan dengan kesilapan dan kehilangan yang berpunca daripada pihaknya sendiri.

d.      Pihak penganjur berhak untuk menambah atau mengurangkan kategori yang dipertandingkan tanpa sebarang notis kepada peserta. Sebarang notis akan dimaklumkan

e.      Pihak penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan peserta yang tidak mengikut peraturan sepanjang program dan sebarang tuntutan bayaran tidak akan dilayan.

f.        Pihak penganjur berhak untuk menggunakan segala bahan termasuk gambar, rakaman, atau apa – apa sahaja bahan rekod yang lain untuk tujuan komersial dan lain – lain kegunaan.

g.       Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan, kemalangan, kematian atau kehilangan harta benda atas kecuaian peserta itu sendiri.

h.      Pihak penganjur berhak untuk mengubah atau menggantikan mana – mana syarat larian ini dari semasa ke semasa sebagaimana yang difikirkan patut diubah atau diganti. Jika terdapat kekaburan dalam mana – mana peruntukan ini, pihak penganjur berhak untuk mentafsir dalam berbuat demikian, mereka akan mengambil kira kepentingan peserta yang terjejas.   

i.         Pihak penganjur berhak untuk meminda laluan sekiranya mereka dapati ia patut dilakukan atas sebab keselamatan peserta dan/atau untuk mengelakkan sebarang bahaya yang mungkin akan timbul ketika acara larian ini berlangsung pada bila bila masa juga.


11.   Selain mematuhi syarat – syarat larian ini, peserta dikehendaki mematuhi semua peraturan – peraturan lain (negara, negeri, kolej) semasa mengambil bahagian dalam acara ini.

             


Sebarang Pertanyaan,


Sila Hubungi


Saudari Aina Farah binti Jaafar

014-9450334

Atau Email kepada [email protected]

{{$t("More events or promo by")}}
FIT SERI ISKANDAR 2018

The organizer did not describe themself much.
Scan & Share
http://t2u.asia/e/10528 

SERI ISKANDAR FUN RUN 2018

Kolej Profesional MARA Seri Iskandar, Perak
Kolej Profesional MARA Seri Iskandar, Jalan Bandar U 1, Bandar Seri Iskandar, 31750 Seri Iskandar, Perak, Malaysia
0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Event Expired

Ticket Information

SERI ISKANDAR FUN RUN 2018 is coming real soon!
What are the highlights?

1. A finisher's medal for all runners!

2. Brooks T-shirt for all runners!

3. RM160 Brooks Voucher for all runners!

4. RM2000 Lucky Draw Brooks product.

5. PRIZES (for 10 earlier finisher for all categories except fun run) !

6. FOOD TRUCK Carnival with a lot of competition games at FIT SERI ISKANDAR 2018!

7. Indulge in refreshing environment of Seri Iskandar

Location

Kolej Profesional MARA Seri Iskandar, Perak
Kolej Profesional MARA Seri Iskandar, Jalan Bandar U 1, Bandar Seri Iskandar, 31750 Seri Iskandar, Perak, Malaysia

Terms and Condition

Syarat-syarat & Peraturan


1.       Pengambilan barang larian

Tarikh    : 2 Mac 2018      

Masa     : 10am – 10pm

Tempat :Bilik Seri Meranti, KPM Seri Iskandar


Dokumen yang perlu dibawa

a.       Kad pengenalan/passport/dokumen pengenalan diri

b.      E-Ticket bayaran untuk pengesahan penyertaan


2.       Peserta perlu melengkapkan borang penyertaan yang rasmi dengan benar, tepat dan terkini untuk mengambil bahagian dalam larian ini.


3.       Maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap akan menyebabkan peserta hilang kelayakan dan sekatan daripada melibatkan diri dalam larian ini tanpa pemulangan bayaran daripada pihak penganjur.


4.       Penamat larian  : Larian tamat secara rasmi selepas 4 JAM pertandingan bermula


5.       Setiap peserta akan diberi Running Kit daripada pihak penganjur.


6.       Nombor Larian

a.       Semua peserta akan diberikan 1 helai kain yang bercetak iaitu nombor larian dan perlu dilekatkan di dada peserta.

b.      Semasa larian, semua peserta dikehendaki memakai nombor yang telah diberikan

c.       Peserta yang tidak memakai nombor larian yang telah diberikan, akan terbatal penyertaannya.

d.      Pertukaran nombor larian adalah tidak dibenarkan dan sebarang penggantian peserta perlu mendapat persetujuan daripada pihak penganjur dan mereka tidak layak untuk menerima sebarang hadiah mahupun kelayakan yang lain serta harus menganggap sebarang risiko itu daripada perbelanjaan mereka sendiri.


7.       Pampasan peserta

a.       Langkah – langkah keselamatan bagi setiap peserta adalah di bawah tanggungan sendiri, sebarang kecederaan peserta semasa latihan atau semasa larian sedang berlangsung adalah tanggungjawab peserta sendiri.

b.      Peserta digalakkan untuk membuat pemeriksaan kesihatan atau berunding dengan perunding kesihatan sebelum menyertai larian ini.


8.       Masalah Kesihatan

a.       Mana - mana peserta berdaftar dan mempunyai masalah kesihatan semasa hari kejadian akan dikecualikan daripada larian.

b.      Peserta yang sakit/tercedera semasa larian akan dihantar ke mana – mana pusat kesihatan yang terdekat. Kos perubatan adalah tanggungjawab peserta sendiri.


9.       Insurans peserta

a.       Seri Iskandar FUN RUN 2018 tidak akan melindungi peserta dari segi insuran liability awam dan insuran kemalangan diri.

b.      Segala risiko dan kemalangan yang membabitkan peserta dalam larian ini adalah tanggungjawab peserta sendiri. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab atas segala kerugian yang membabitkan kecederaan tubuh badan, kerosakan harta benda sama ada yang peribadi atau awam, atau apa – apa masalah yang timbul semasa program ini

c.       Peserta disyorkan untuk mempunyai insuran kemalangan peribadi atau insuran kesihatan dalam program ini.


10.   Hak Sebagai Penganjur

a.       Untuk mengehadkan atau menambah atau menolak penyertaan.

b.      Jika terdapat kesamaran dalam mana-mana peruntukan, penganjur hendaklah menjadi pihak yang berkuasa untuk mentafsir dan melakukan, pihak penganjur akan mengambil kira kepentingan semua peserta yang terlibat.

c.       Sekiranya program ini telah dibatalkan atas sebab – sebab tertentu, iaitu berlakunya kejadian yang tidak dapat dikawal daripada pihak penganjur yang boleh menyebabkan program ini tidak selamat untuk diadakan, maka pihak penganjur tidak akan memulangkan segala yuran penyertaan dan lain – lain perkara yang telah diberikan tidak perlu dipulangkan kepada penganjur melainkan pihak penganjur merasakan tuntutan yang dilakukan berpadanan dengan kesilapan dan kehilangan yang berpunca daripada pihaknya sendiri.

d.      Pihak penganjur berhak untuk menambah atau mengurangkan kategori yang dipertandingkan tanpa sebarang notis kepada peserta. Sebarang notis akan dimaklumkan

e.      Pihak penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan peserta yang tidak mengikut peraturan sepanjang program dan sebarang tuntutan bayaran tidak akan dilayan.

f.        Pihak penganjur berhak untuk menggunakan segala bahan termasuk gambar, rakaman, atau apa – apa sahaja bahan rekod yang lain untuk tujuan komersial dan lain – lain kegunaan.

g.       Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan, kemalangan, kematian atau kehilangan harta benda atas kecuaian peserta itu sendiri.

h.      Pihak penganjur berhak untuk mengubah atau menggantikan mana – mana syarat larian ini dari semasa ke semasa sebagaimana yang difikirkan patut diubah atau diganti. Jika terdapat kekaburan dalam mana – mana peruntukan ini, pihak penganjur berhak untuk mentafsir dalam berbuat demikian, mereka akan mengambil kira kepentingan peserta yang terjejas.   

i.         Pihak penganjur berhak untuk meminda laluan sekiranya mereka dapati ia patut dilakukan atas sebab keselamatan peserta dan/atau untuk mengelakkan sebarang bahaya yang mungkin akan timbul ketika acara larian ini berlangsung pada bila bila masa juga.


11.   Selain mematuhi syarat – syarat larian ini, peserta dikehendaki mematuhi semua peraturan – peraturan lain (negara, negeri, kolej) semasa mengambil bahagian dalam acara ini.

             


Sebarang Pertanyaan,


Sila Hubungi


Saudari Aina Farah binti Jaafar

014-9450334

Atau Email kepada [email protected]

 
The organizer did not describe themself much.
Event Links
http://t2u.asia/e/10528 
Follow This Event

{{$t("Check Shipping Status")}}

{{$t("Key in your tracking number to check shipping status")}}