0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds
{{$t("Scan and Share")}}
{{$t("Scan the qr to open and share in mobile, or")}} {{$t("Click Here")}} {{$t("to copy the shareable link")}} http://t2u.asia/e/33237

Event {{$t("Expired")}}
Panggung Seni UKM
43600 Bangi, Selangor, Malaysia

{{$t("More info on this event")}}

Details

Malam larian neon adalah program larian diwaktu malam bersempena kemasukan pelajar baru dan menyambut kedatangan pelajar lama yang akan diadakan di Panggung Seni, UKM pada 25 November 2023. Larian ini memerlukan peserta berlari dari garisan permulaan ke garisan penamat melalui tiga checkpoint yang telah disediakan. Larian ini bertemakan "Brave the Night' yang memerlukan peserta berlari sepanjang 2.96km. Matlamat penganjuran larian ini adalah untuk mempromosikan aktiviti larian dalam kalangan mahasiswa dan masyarakat setempat. Pada masa yang sama memupuk gaya hidup sihat serta meningkatkan tahap kecergasan mereka. Selain itu, ia juga menjadi medium untuk mahasiswa UKM dan masyarakat setempat mengurangkan tekanan yang mereka hadapi.

Location

Panggung Seni UKM
43600 Bangi, Selangor, Malaysia

{{$t("Terms and Conditions")}}

1. Peserta diminta melakukan pembelian secara dalam talian menerusi platform ticket2u.

2. Tiada pemulangan bayaran sekiranya tidak mengambil kit larian dan kegagalan menyertai larian. 

3. Kit larian boleh diambil di Pusanika pada 20 November 2023 & 21 November 2023.

4. Jarak larian sejauh 3 km di dalam Kampus UKM Bangi. 5. Larian akan bermula jam 8.00 malam di Panggung Seni, Universiti Kebangsaan Malaysia.

6. Peserta diminta memakai t-shirt yang disediakan penganjur.

7. Taklimat peraturan larian akan dimaklumkan pada hari larian.

8. Penyertaan terbuka kepada semua yang berminat. Peserta di bawah 18 tahun hendaklah mendapatkan kebenaran ibu bapa/ penjaga.

9. Penganjur berhak mengubah tarikh, tempat atau membatalkan acara pada bila-bila masa tanpa sebarang notis kepada peserta sekiranya berlaku sebarang perkara di luar kawalan.

10. Peserta bertanggungjawab mendapatkan sebarang maklumat terkini berkaitan dengan acara.

11. Penganjur tidak bertanggungjawab di atas sebarang isu yang timbul atas perubahan yang berlaku.

12. Penganjur berhak meminda laluan larian yang dianggap selamat kepada peserta bagi tujuan mengelak sebarang halangan atau kejadian ketika acara berlangsung pada bila-bila masa tanpa notis kepada peserta.

Sekretariat Karnival Konvokesyen UKM Ke-51
The organizer did not describe themself much.
Scan & Share
http://t2u.asia/e/33237 

MALAM LARIAN NEON UKM

Panggung Seni UKM
43600 Bangi, Selangor, Malaysia
0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Event Expired

Ticket Information

Malam larian neon adalah program larian diwaktu malam bersempena kemasukan pelajar baru dan menyambut kedatangan pelajar lama yang akan diadakan di Panggung Seni, UKM pada 25 November 2023. Larian ini memerlukan peserta berlari dari garisan permulaan ke garisan penamat melalui tiga checkpoint yang telah disediakan. Larian ini bertemakan "Brave the Night' yang memerlukan peserta berlari sepanjang 2.96km. Matlamat penganjuran larian ini adalah untuk mempromosikan aktiviti larian dalam kalangan mahasiswa dan masyarakat setempat. Pada masa yang sama memupuk gaya hidup sihat serta meningkatkan tahap kecergasan mereka. Selain itu, ia juga menjadi medium untuk mahasiswa UKM dan masyarakat setempat mengurangkan tekanan yang mereka hadapi.

Location

Panggung Seni UKM
43600 Bangi, Selangor, Malaysia

Terms and Condition

1. Peserta diminta melakukan pembelian secara dalam talian menerusi platform ticket2u.

2. Tiada pemulangan bayaran sekiranya tidak mengambil kit larian dan kegagalan menyertai larian. 

3. Kit larian boleh diambil di Pusanika pada 20 November 2023 & 21 November 2023.

4. Jarak larian sejauh 3 km di dalam Kampus UKM Bangi. 5. Larian akan bermula jam 8.00 malam di Panggung Seni, Universiti Kebangsaan Malaysia.

6. Peserta diminta memakai t-shirt yang disediakan penganjur.

7. Taklimat peraturan larian akan dimaklumkan pada hari larian.

8. Penyertaan terbuka kepada semua yang berminat. Peserta di bawah 18 tahun hendaklah mendapatkan kebenaran ibu bapa/ penjaga.

9. Penganjur berhak mengubah tarikh, tempat atau membatalkan acara pada bila-bila masa tanpa sebarang notis kepada peserta sekiranya berlaku sebarang perkara di luar kawalan.

10. Peserta bertanggungjawab mendapatkan sebarang maklumat terkini berkaitan dengan acara.

11. Penganjur tidak bertanggungjawab di atas sebarang isu yang timbul atas perubahan yang berlaku.

12. Penganjur berhak meminda laluan larian yang dianggap selamat kepada peserta bagi tujuan mengelak sebarang halangan atau kejadian ketika acara berlangsung pada bila-bila masa tanpa notis kepada peserta.

 
Sekretariat Karnival Konvokesyen UKM Ke-51
The organizer did not describe themself much.
Event Links
http://t2u.asia/e/33237 
Follow This Event

{{$t("Check Shipping Status")}}

{{$t("Key in your tracking number to check shipping status")}}