Seminar Pemikiran Reformis Siri V: Ibnu Taimiyyah

Clubhouse PAUM
Clubhouse PAUM, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Event Expired

Seminar Pemikiran Reformis Siri V: Ibnu Taimiyyah will be organized at Clubhouse PAUM, Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia on 26th November 2016 (Saturday).

* For more information, please visit this website https://www.facebook.com/events/344219222606570/

Ucaptama: Sahibus Samahah Dato’Arif Perkasa Dr Mohd Asri Zainul Abidin

Panelis:
Ustaz Dr Muhamad Rozaimi Ramle
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Ustaz Abdul Rasyid Idris
Institut Al-Qaiyyim

Dr Azhar Ibrahim,
National University of Singapore

Moderator:
Dato’ Dr Ahmad Farouk Musa
Islamic Renaissance Front

Shaykhul Islam Taqi ad-Din Ahmad Ibn Taymiyah adalah ulama hukum, ahli kalam dan pelopor mazhab fiqh dan sosok yang fenomenal dan penerus legasi Imam Ahmad ibn Hanbal dalam mazhab Hanbali di Timur. Beliau merupakan pendiri mazhab Salafi yang berjuang menegakkan fahaman al-Qur’an dan as-Sunnah yang asli dengan pengikut yang ramai dalam aliran ahlus-sunnah wal-jamaah. Dan diantara muridnya yang cemerlang adalah Imam Ibnul Qaiyyim, Imam Az-Zahabi dan Ibnu Kathir, ulama’ tafsir yang terkemuka.

Pengaruh Ibnu Taimiyyah yang signifikan dan meluas sejak abad ke lapan hijrah, telah bertahan sebagai aliran terpenting dalam mazhab pemikiran Islam kontemporer. Ideologi dan falsafah kalam yang dikembangkannya memperlihatkan kekuatan idealisme dengan gagasan salafi yang barakah yang diperjuangkannya dan didukung oleh gerakan Islam yang besar di abad ini seperti al-Ikhwan al-Muslimun dan dipertahankan oleh ahli-fikir Islam yang utama seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, al-Mawdudi, Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida, Muhammad al-Khudari, Mustafa al-Maraghi, Jamaluddin al-Qasimi, Mahmud Shaltut, Muhammad Abu Zahrah, Yusuf al-Qaradawi, Muhammad al-Ghazali, Muhammad Nasir al-Din al-Albani dan sebagainya.

Dilahirkan di kota Harran, yang terletak di Turki, berhampiran sempadan Syria, beliau berdarah Kurdish dan hidup dalam zaman yang bergolak ketika serangan Mongol ke atas negara Islam. Antara karyanya yang utama adalah as-Siyāsah al-Sharʿiyyah, Kitab Al-Iman, Tafsir al-Kabir, Fatawa al-Kubra serta puluhan kitab yang lain. Ibnu Taimiyyah adalah sosok yang sangat kritis terhadap pemeritah yang berkuasa pada zamannya. Fatwa-fatwa beliau menyebabkan kemarahan pemerintah dan beliau dituduh sebagai penghasut umat. Kerana ketajaman kritikan beliau itulah, beliau dipenjara sebanyak empat kali. Namun beliau tetap vokal dan lantang bersuara mengkritik pemerintah dengan gagah berani. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh tantangan dan rintangan itu, beliau tetap konsisten dalam prinsip kebenarannya sebagai seorang pejuang yang sejati.

Dan demi memandangkan kepada pengaruh, semangat dan terobosan pemikirannya yang menakjubkan di dunia Islam dan kesan pemikirannya kepada gerakan revivalis dan tajdid di kalangan gerakan Islam masakini, seminar ini bertujuan untuk membahas kedalaman fikrah dan keteguhan hujah yang dipaparkan dalam kitab dan karya-karya Ibn Taymiyah dan aliran mazhab salafinya yang kini telah dituduh sebagai pencetus kepada budaya ekstemisme dan terorisme di dunia pada hari ini.

Program:
0830-0900: Pendaftaran dan minum pagi
0900-0905: Ucapan oleh Pengerusi majlis, Shuhaib Ar Rumy Ismail
0905-0915: Bacaan al-Qur’an oleh Thufail Sayuti. Surah An-Nisa’: 94-99
0915-0955: Ucaptama oleh Sahibus Samahah Dato’Arif Perkasa Dr Mohd Asri Zainul Abidin
0955-1000: Ucapan pengenalan oleh moderator, Dato’ Dr Ahmad Farouk Musa
1000-1045: Pembentang I: Ustaz Dr Muhamad Rozaimi Ramle
“Kontroversi Fatwa Ibnu Taimiyyah: Suatu Analisis”
1045-1215: Perbincangan dan soal jawab
1215-1415: Makan tengahari dan solat
1415-1500: Pembentang II: Ustaz Abdul Rasyid Idris
“Suasana Hidup Ibnu Taimiyyah”
1500-1545: Pembentang III: Dr Azhar Ibrahim
“Ibnu Taimiyyah Dalam Pertarungan Idea: Dahulu Dan Masakini“
1545-1700: Perbincangan dan soal jawab
1700:Minum petang dan bersurai

Link: http://irfront.net/post/events/seminar-pemikiranreformis-siriv-ibnutaimiyyah/

Location Map

 

Check Shipping Status

Key in your tracking number to check shipping status