BAHAGIA RUN 2020

Hospital Bahagia Ulu Kinta
Jalan Besar, 31250 Tanjung Rambutan, Negeri Perak, Malaysia
0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Event Expired

{{$t('Ticket Information')}}
Bahagia Run 2020 adalah satu program larian fun run. Ianya adalah bertujuan untuk mempromosikan budaya hidup sihat dikalangan rakyat Malaysia bagi melahirkan generasi yang lebih berdaya saing. Selain dari itu program ini juga menyediakan booth-booth pemeriksaan kesihatan secara percuma.

Location Map

Terms and Conditions

Syarat-syarat & Peraturan

i.    Pendaftaran

a.   Bahagia Run 2020 terbuka kepada semua warganegara Malaysia

b.  Tarikh tutup pendaftaran adalah pada 15 Ogos 2020

c.   Tiada had umur

d.  Semua pendaftaran yang telah dibuat bayaran tidak boleh dibatalkan dan yuran pendaftaran tidak akan dipulangkan.


ii.   Pengambilan Kit Larian

Tarikh                   : 28/10/2020 (Rabu) & 29/10/2020 (Khamis)

Masa                    : 10am - 8pm

Tempat    : Blok Unit Pengurusan, Hospital Bahagia Ulu Kinta

Dokumen yang perlu dibawa

a.   Kad pengenalan / passport / dokumen pengenalan diri

b.  E-Ticket bayaran untuk pengesahan penyertaan

iii.  Peserta perlu melengkapkan borang penyertaan yang rasmi dengan benar, tepat dan terkini untuk mengambil bahagian dalam larian ini.

iv.  Maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap akan menyebabkan peserta hilang kelayakan dan sekatan daripada melibatkan diri dalam larian ini tanpa pemulangan bayaran daripada pihak penganjur.

v.   Penamatan larian : Larian tamat secara rasmi selepas 3 Jam larian dimulakan.

vi.  Setiap peserta akan diberi Running Kit daripada pihak penganjur.

vii. Pampasan Peserta

a.   Langkah - langkah keselamatan bagi setiap peserta adalah di bawah tanggungan sendiri, sebarang kecederaan peserta semasa latihan atau semasa larian sedang berlangsung adalah tanggungjawab peserta sendiri.

b.  Peserta digalakan untuk membuat pemeriksaan kesihatan atau berunding dengan perunding kesihatan sebelum menyertai larian ini.

viii.            Masalah Kesihatan

a.   Mana - mana peserta berdaftar dan mempunyai masalah kesihatan semasa hari kejadian akan dikecualikan daripada larian.

b.  Peserta yang sakit / tercedera semasa larian akan di hantar ke mana - mana Pusat Kesihatan yang terdekat. Kos perubatan adalah tanggungjawab peserta sendiri.

ix.  Insurans Peserta

a.   Bahagia Run 2020 tidak akan melindungi peserta dari segi insuran liability awam dan insuran kemalangan diri.

b.  Segala risiko dan kemalangan yang membabitkan peserta dalam larian ini adalah tanggungjawab peserta sendiri. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab atas segala kerugian yang membabitkan kecederaan tubuh badan, kerosakan harta benda samada yang peribadi atau awam, atau apa - apa masalah yang timbul semasa program ini.

c.   Peserta disyorkan untuk mempunyai insuran kemalangan peribadi atau insuran kesihatan.

x.   Hak Sebagai Penganjur

a.   Untuk menghadkan atau menambah atau menolak penyertaan.

b.  Jika terdapat kesamaran dalam mana - mana peruntukan, penganjur hendaklah menjadi pihak yang berkuasa untuk mentafsir dan melakukan, pihak penganjur akan mengambil kira kepentingan semua peserta yang terlibat.

c.   Sekiranya program ini telah dibatalkan atas sebab - sebab tertentu, iaitu berlakunya kejadian yang tidak dapat dikawal daripada pihak penganjur yang boleh menyebabkan program ini tidak selamat untuk diadakan, maka pihak penganjur tidak akan memulangkan segala yuran penyertaan dan lain - lain perkara yang telah diberikan tidak perlu dipulangkan kepada penganjur melainkan pihak penganjur merasakan tuntutan yang dilakukan berpadanan dengan kesilapan dan kehilangan yang berpunca daripada pihaknya sendiri.

d.  Pihak penganjur berhak untuk mengubah peraturan penganjuran tanpa sebarang notis kepada peserta.

e.   Pihak penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan peserta yang tidak mengikut peraturan sepanjang program dan sebarang tuntutan bayaran tidak akan dilayan.

f.   Pihak penganjur berhak untuk menggunakan segala bahan termasuk gambar, rakaman atau apa - apa sahaja bahan rekod yang lain untuk tujuan komersial dan lain - lain kegunaan.

g.   Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan, kemalangan, kematian atau kehilangan harta benda atas kecuaian peserta itu sendiri.

h.  Pihak penganjur berhak untuk mengubah atau menggantikan mana - mana syarat larian ini dari semasa ke semasa sebagaimana yang difikirkan patut diubah atau diganti. Jika terdapat kekaburan dalam mana - mana peruntukan ini, pihak penganjur berhak untuk mentafsir.  Dalam berbuat demikian, mereka akan mengambil kira kepentingan peserta yang terjejas.

i.    Pihak penganjur berhak untuk mengubah atau meminda laluan sekiranya mereka dapati ia patut dilakukan atas sebab keselamatan peserta dan / atau untuk mengelakkan sebarang bahaya yang mungkin akan timbul ketika acara larian ini berlangsung pada bila  bila masa juga.

xi.  Selain mematuhi syarat - syarat larian ini, peserta dikehendaki mematuhi semua peraturan - peraturan lain (negara, negeri) semasa mengambil bahagian dalam acara ini.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi atau whatsapp

Puan Hafishoh Binti Che Pa 016 - 218 5436 ; En. Azmi Bin Yusoff 016 - 206 2028 ; Puan Salwani Binti Hj. Ishak 017 - 595 2072 ; Puan Aziah Binti Husin 018 - 577 1419

 

Check Shipping Status

Key in your tracking number to check shipping status